Hz. Nuhun Gemisi  

Posted by hako in

nuhun gemisi izle

Tür: Belgesel

Hz. Nuh Aleyhisselam’ın yaşamı ve Nuh Tufanı kıssası Kuran-ı Kerim’de detaylı bir şekilde anlatılır.

Tüm uyarılara rağmen inatla sapkın yaşam biçimlerini değiştirmeyen ve Allah’ı inkar etmeyi sürdüren Nuh kavminin ilahi bir cezayla helak edildigi pek çok ayette haber verilir.

Günümüzde ise binlerce yıl önce gerçekleşmiş olan bu olayın gerçekliği bilimsel çalışmalarla da ispatlanmıştır.

Ve bu çalışmaların sonuçları Kuran ayetleriyle tam bir uyum içindedir.

Bir nokta daha vardır ki asla unutulmamalıdır:

Nuh Tufanı büyük bir ibret vesilesidir.

Nuh Peygamber de kavmiyle olan mücadelesiyle tüm inananlar için bir örnektir.

Müminler, Allah’ın yolunda mücadele etmiş olan kutlu peygamberlerin hayatlarını esas alarak yaşamalıdırlar.

0 yorum

Yorum Gönder

2

Film kategorisi

Categories